Radionica – monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum)

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i potporu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) organizirala je radionicu Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoring NATURA 2000 vrsta – monitoring orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) koja se održala u Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje 01. lipnja 2016.god.

Programu edukacije djelatnika u zaštiti prirode, kroz koji su razvijeni pojedinačni moduli intenzivnog treninga za usvajanje specifičnih znanja i vještina potrebnih za uspješan rad na poslovima zaštite prirode, prisustvovao je Dubravko Dender, stručni suradnik Javne ustanove.

Cilj radionice bio je stjecanje potrebnog znanja i iskustva kako bi se djelatnici Javnih ustanova mogli samostalno uključiti u provedbu monitoringa ove vrste na područjima u nadležnosti lokalnih Javnih ustanova.

Na radionici se prezentirala biologija jadranske kozonoške važna za monitoring, metoda monitoringa ove vrste nakon čega je obavljen terenski rad – prezentacija metodologije monitoringa.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji jadranska kozonoška pronađena je na samo jednom lokalitetu u Dubrovačkom primorju, točnije u okolici sela Doli. Područje je dio ekološke mreže NATURA 2000.