Monitoring NATURA 2000 vrste – Jezerski regoč (Lindenia tetraphylla)

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavili su monitoring Natura 2000 vrste Jezerski regoč (Lindenia tetraphylla) na području Baćinskih jezera 23. lipnja 2016.

Prilikom provođenja monitoringa, treću godinu zaredom, zabilježene su tri jedinke. Monitoring se provodi u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu.

Jezerski regoč (Lindenia tetraphylla) je vrsta vretenca rasprostranjena od srednje Azije preko Bliskog istoka do Sredozemlja, gdje dolazi u nizu izoliranih populacija u zemljama uz Jadran, u Tunisu i u Turskoj. U Hrvatskoj je vezana uz plitka sredozemna jezera i kanale Krka i Paga, Vransko jezero kraj Biograda, okolicu Knina i uz deltu Neretve. Prisustvo vrste nedavno je tijekom istraživanja potvrđeno i na otoku Mljetu.

Red vretenca (Odonata) pripada vrstama najbrojnijem razredu životinjskog svijeta – kukcima. Zbog mnogih posebnosti predstavlja važnu skupinu životinja koja na svom životnom putu povezuje vodene i kopnene ekosustave. Njihova prisutnost upućuje na bogatstvo i očuvanost prostora u kojemu žive.

Jezerski regoč najveći je od svih ostalih pripadnika porodice regoča (Gomphidae), dužine 7 do 8 cm. Promjenljive je boje, od pješčano do tamno obojenih jedinki. Oči su mu velike, zelenkaste, svjetloplava odsjaja. Oprsje je snažno, žućkastozeleno s tamnim šarama, a ponegdje u starijih jedinka prošarano plavičastim voskom. Zadak je obično boje pijeska, s crnim uočljivim šarama. Krila su obaju spolova velika, svijetlih prednjih rubova.

Za razliku od ostalih srodnika, jezerski regoč je prava jezerska vrsta. Jezera na kojima se razmnožava u sredozemnom su području Hrvatske. Često su okružena pojasom trske, ali možemo ga naći i na jezerima na kojima je vegetacija razmjerno oskudna, pa i u velikim i sporotekućim rijekama. Tek presvučene odrasle jedinke sazrijevaju daleko od vode. Ta vrsta često nadgleda teritorij i vreba plijen s tla, lagano podignuta zatka. Neuobičajeno za porodicu kojoj pripada, jezerski regoč sklon je selidbama. Vrijeme izlijetanja, osim u delti Neretve, počinje u svibnju, a odrasle jedinke mogu se pronaći sve do kolovoza.

U Hrvatskoj vrsta je ugrožena narušavanjem vodnog režima staništa zbog različitih oblika uporabe vode (natapanje, vodoopskrba) te onečišćenjem sredstvima za zaštitu bilja te je stoga navedena na Crvenom popisu vretenaca Hrvatske u kategoriji ugrožene vrste (EN).

Jezerski regoč strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj prema Zakonu o zaštiti prirode. Nalazi se na Dodatcima II i IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore a područje ekološke mreže Natura 2000 Delte rijeke Neretve najvažnije je za očuvanje ove vrste u Hrvatskoj.