U sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve (KK.06.1.2.02.0012), Operativnog programa konkurentnost i kohezija, 22. ožujka 2019. održana je edukativna radionica Očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti od požara tršćaka u delti Neretve u Osnovnoj školi Stjepana Radića Metković.

Edukativnu radionicu održali su djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije i Javnom vatrogasnom postrojbom Metković.

Današnja radionica obuhvatila je predavanje o zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 u delti rijeke Neretve, o zaštiti i očuvanju prirodnih vrijednosti od požara tršćaka te provođenju preventivnih mjera zaštite od požara.

Nakon predavanja, djeca su se upoznala sa zaštitnom vatrogasnom i tehničkom opremom za gašenje inicijalnih požara, opasnostima koje požar čini za imovinu, sigurnost ljudi, posjetitelja kao i za prirodu, načinima dojave i gašenja šumskih požara, protupožarnim zračnim snagama te vatrogasnim vozilima.

Svake godine u delti Neretve za vrijeme jačih vjetrova i niskog vodostaja javljaju se nekontrolirani požari tršćaka u kojima izgaraju velike površine. Požari se javljaju u sušnim periodina za vjetrovita vremena kada padne razina vode u močvarnim staništima. Požari se vrlo brzo šire te osim tršćaka, u požarima vrlo često izgore obrađene poljoprivredne površine, vinogradi, kućice u polju, a zaostali dim u zraku narušava ukupnu kvalitetu života za sve stanovnike i posjetitelje područja.