Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije povodom Svjetskog Dana oceana (08. lipnja) kao jedan od partnera programa obilježavanja održala je edukativno predavanje za djecu osnovnoškolskog uzrasta o važnosti mora, oceana, morskih ekosustava i bioraznolikosti 12. lipnja 2021. godine u Moluntu.

Ovogodišnja tema Dana oceana je Život i egzistencija (The Ocean: Life and Livelihoods).
Edukativno predavanje sastavni je dio programa koji je obuhvatio i planirane akcije čišćenja obale i dijela podmorja područja ekološke mreže HR2001260 Poluotok Molunat u suradnji s Ronilačkim klubom iz Molunta.

Kroz aktivno sudjelovanje u tematskim radionicama, djeca su naučila koliko je potrebno pojedinim predmetima iz svakodnevne uporabe za razgrađivanje. Koliko je važan ekousustav i funkcioniranje svih poveznica ekosustava, prirodne zajednice živih organizama i nežive prirode koji međusobno djeluju na jednome staništu, a izmjena je tvari među njima kružna, djeca su naučila putem odgovarajući na pitanja vezana uz zaštitu oceana, okoliša i prirode gdje je svatko od njih predstavljao jednu od životne zajednice – čovjeka, biljku, životinju kao i neživi okoliš (kamenje, minerali, tla, voda i klima). Predmetne edukacije podsjetile su sudionike kakvu nezamjenjivu ulogu ima najveći ekosustav na Zemlji – mora i oceani.

Ovogodišnje obilježavanje poprimilo je i međunarodni karakter, budući je okupilo oko 200-njak sudionika iz Makedonije, Srbije, Češke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te mnogi klubovi iz Hrvatske koji su aktivno sudjelovali u čišćenju podmorja i kopna.

Cilj spomenute akcije čišćenja i edukativnog predavanja bio je povećanje razine svijesti lokalne zajednice o okolišu kao i očuvanju prirodnih vrijednosti.

Oceani pokrivaju oko 70 % Zemljine površine te reguliraju klimu na Zemlji, prenoseći toplinu s ekvatora prema polovima. Glavni su pokretači globalne ekonomije – više od 90 % svjetskog trgovačkog prometa obavlja se preko oceana, a oceani hrane 40 % čovječanstva. Proizvode većinu kisika koji udišemo i apsorbiraju velik dio ugljikovog dioksida koji proizvodimo, a osiguravaju i mnoge tvari koje nalazimo u lijekovima. Mora i oceani dom su nebrojeno mnogo vrsta biljaka i životinja od kojih mnoge još niti ne poznajemo.

Zdrav oceanski sustav važan je za život na Zemlji, ali oceani su izloženi brojnim prijetnjama, kao što su onečišćenje, prekomjerni izlov i krivolov te klimatske promjene. Iako se tako možda ne čini, svi možemo doprinijeti smanjenju čovjekova negativnog utjecaja na mora i oceane. To možemo učiniti ako:

  • smanjimo količinu jednokratne plastike koju koristimo
  • reduciramo svoj ugljični otisak
  • pravilno zbrinjavamo opasni otpad
  • izbjegavamo umjetna gnojiva
  • pri kupnji morske hrane biramo onu s oznakom održivi ulov
  • nakon posjeta plaži iza sebe ne ostavljamo otpad