Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na Međunarodnom skupu – „Arborikultura – izazovi nove struke u Hrvatskoj“ s prezentacijom Pojava gljive Sydowia polyspora na stablima alepskog bora u park-šumi Velika i Mala Petka u Dubrovniku 7. i 8. studenoga 2019. godine. Skup je organizirala Hrvatska udruga za arborikulturu (HUA) u suradnji sa Javnom ustanovom Rezervat Lokrum.

HUA je okupila brojne znanstvenike, stručnjake i sve zainteresirane za područje arborikulture i urbanog šumarstva. Sudionici su imali priliku upoznati se sa trenutnom situacijom i aktivnostima u arborikulturi u Hrvatskoj i svijetu. Održano je jedanaest stručnih predavanja, od kojih se može istaknuti predavanje gospođe Dane Karcher, certificiranog arborista u Međunarodnom društvu za arborikulturu (International Society of Arboriculture – ISA), koja je predstavila razvoj arborikulture i urbanog šumarstva u SAD-u i svijetu.

Cilj ovoga skupa bio je naglasiti važnost stabala u urbanim sredinama, budući da se njegom istih garantira njihovo dobro zdravstveno stanje te sigurnost prolaznika, prometa i infrastrukture. Upravo iz tih razloga skupu su prisustvovali brojni stručnjaci koji su predstavili korištenje metoda arborikulture u upravljanju urbanim zelenilom. Terenskom prezentacijom revitalizacije stabla hrasta plutnjaka u Gružu u suradnji s tvrtkama Drezga d.o.o., Arbofield d.o.o. i Herbafarm Magnolija d.o.o. sudionici su se imali priliku upoznati s novim tehnikama fertilizacije, rahljenja tla u zoni korijenja i orezivanja stabla.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije susrela se s dosad najvećim izazovom arborikulture na ovim prostorima – sanacijom dviju zaštićenih azijskih platana (Platanus orientalis L., spomenika parkovne arhitekture – pojedinačnih stabala) u Trstenom, uslijed loma grana velikih dimenzija. Pravovremenim djelovanjem i uskom suradnjom sa šumarskom strukom i arboristima, platane u Trstenom su se sanirale, grane orezale, krošnje sidrile te su se poboljšali stanišni uvjeti, a sve u cilju što dugovječnijeg opstanka ovih dvaju gorostasa, prirodnih spomenika neraskidivo vezanih uz povijest Trstenog, dubrovačkog područja  i njegovog stanovništva.

Arborikultura kao tehnička disciplina urbanog šumarstva iznimno je važna za sektor zaštite prirode u smislu upravljanja, očuvanja, zaštite, unapređenja i korištenja zaštićenih područja te područja ekološke mreže Natura 2000, a kojima su ciljevi očuvanja pojedinačna stabla, skupine stabala, drvoredi ili šumski ekosustavi. Korištenjem svjetski priznatih i suvremenih metoda dijagnostike (pr. vizualna metoda kojom se procjenjuju strukturna oštećenja na temelju vanjskog izgleda stabla i posljedično stabilnost stabla – engl. Visual Tree Assessment ili VTA, rezistografija, tomografija i sl.) utvrđuje se zdravstveno stanje, vitalnost i statika pojednih stabala te se definiraju mjere zaštite i očuvanja koje je potrebno provesti na stablu/stablima ili u njihovom staništu, a sve u cilju održivog korištenja i očuvanja za buduće generacije.

Urbano zelenilo, a posebice ono zaštićeno, ispunjava mnoge funkcije u urbanim područjima, unapređujući kvalitetu urbanog okoliša i života. Priroda u gradu pruža mnoge mogućnosti za dokolicu i estetski užitak, kao i zdraviji život, te omogućuje psihološke, ekološke, biološke, sociološke i ekonomske koristi koje obogaćuju ljudsku svakodnevnicu.