Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, od 24. listopada do 28. listopada, sudjelovali su na regionalnoj radionici MedPAN-a (mreža upravljača morskim zaštićenim područjima na Mediteranu) o učinkovitom upravljanju morskim zaštićenim područjima koja se održala u Crnoj Gori. Radionica je organizirana u suradnji sa partnerima domaćinima: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i MEDCEM (Mediteranski centar za praćenje okoliša), a u sklopu događanja održana je i 15. generalna skupština MedPAN-a.

Svrha radionice bila je omogućiti upravljačima morskih zaštićenih područja i relevantnim dionicima razmjenu iskustava, vještina i znanja kako bi pronašli najbolje prakse i pristupe a sve u cilju unaprjeđenja i procjene učinkovitosti upravljanja te postizanja opipljivih rezultata očuvanja.

Fokus ovogodišnje radionice bio je na učinkovitom upravljanju morskim područjima. Učinkovitim upravljanjem zaštićenim morskim područjima pridonosi se očuvanju zdravih i održivih mora i oceana te se podupiru usluge ekosustava koje ta mora i oceani pružaju. Uloga zaštićenih morskih područja nadilazi samo očuvanje prirode budući da donose i gospodarsku korist društvu na način da su ta područja zeleni temelji na kojima počiva plavo gospodarstvo. Učinkovito upravljanje zaštićenim morskim područjima i njihovo širenje kako bi se stvorila doista usklađena mreža EU-a jedan je od glavnih ciljeva strategije EU-a o bioraznolikosti do 2030.

Program radionice je temeljen na prethodno prikupljenim saznanjima o potrebama i mišljenjima svih članica MedPAN-a, počevši od definicije učinkovitosti upravljanja morskim zaštićenim područjima kako bi se usmjerili na zajedničku viziju i razumijevanje učinkovitosti morskih zaštićenih područja kroz 12 različitih tematskih rasprava. Kroz rasprave se pokušalo identificirati i ilustrirati ključne pokretače za učinkovito upravljanje morskim zaštićenim područjima kroz dobre prakse u politici, upravljanju, angažmanu dionika, zakonodavstvu, prostornom planiranju, zoniranju i određivanju razine zaštite te strategijama monitoringa. Također su predstavljene različite uspješne metodologije za procjene kvalitete upravljanja u svrhu prilagodljivog upravljanja te je bilo govora o razvoju standardnih pokazatelja  učinkovitosti upravljanja na internacionalnoj razini uzimajući u obzir stručna znanja o Mediteranu.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja sa 17 morskih zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000, što čini 19.5% morske površine Dubrovačko-neretvanske županije, te kao članica MedPAN-a ima za cilj kroz zajednički pristup i razmjenu znanja te sustavno unapređenje očuvati i zaštititi morska područja kojima upravlja s dugoročnim ciljem postizanja veće učinkovitosti i održivosti istih.