LIFE for Mauremys

Trajanje projekta: 2022 – 2026

OPIS PROJEKTA:

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj ju nalazimo u 4 međusobno izolirane populacije – Majkovi, Ston, Konavle i delta Neretve. Budući da obitava u lokvama koje su antropogenog podrijetla, stoljećima korištene i održavane, pritisci na područje se očituju upravo u zapuštanju poljoprivrednih aktivnosti. Najveće prijetnje riječnoj kornjači predstavljaju degradacija i gubitak staništa uzrokovan kanalizacijom vodenih tokova, ekološka sukcesija, ilegalno korištenje vrša te prisustvo invazivnih stranih vrsta.

Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Populacija u Stonskom polju je najkritičnija te će se tamo uspostaviti reprodukcijski centar i pokušati kroz potpomognuto razmnožavanje ojačati populaciju. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

NOSITELJ PROJEKTA:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

PARTNERI:

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

Hrvatske vode

Udruga Hyla

 

VRIJEDNOST:

Ukupna vrijednost: 2 131 407.11 EUR

Sufinanciranje (60%) EU LIFE program: 1 278 844.26 EUR

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 267 731.00 EUR

Vrijednost aktivnosti Javne ustanove: 582 258.97 EUR