Obilježavanjem Europskog dana promatranja ptica skreće se pažnja na ptice selice koje su iznimno ugrožene jer se na svojim selidbenim putevima dugim tisućama kilometara susreću s različitim opasnostima. Česta je situacija da čovjek svojim nenamjernim djelovanjem negativno utječe na ptice. Kako bi se takve situacije izbjegle potrebno je edukacijom stvoriti vezu između čovjeka i prirode i tako potaknuti brigu o zaštiti ptica selica.

Kako bi zainteresirali najmlađe uzraste za prethodnu temu, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizirali su obilježavanje Svjetskog dana ptica selica u prirodnom okruženju, na promatračnici za ptice na ušću Neretve, neposredno uz ihtiološko-ornitološki rezervat Delta Neretve – jugoistočni dio i plićine na kojima se ptice hrane i odmaraju za vrijeme svojih selidbi.

Edukativnom programu, kojim je obilježen Svjetski dan ptica selica 09. studenog 2018. godine, svojim sudjelovanjem doprinijelo je 57 učenika drugih razreda O.Š. Lapad iz Dubrovnika u pratnji učiteljica i učitelja. Učenici, koji su se iz Dubrovnika zaputili na cjelodnevni izlet u dolinu Neretve, imali su priliku sudjelovati u poučnim igrama tijekom kojih su se upoznali s obilježjima različitih vrsta ptica. Također, u suradnju s Udrugom Brkata sjenica, promatrali su ptice koristeći durbin i prepoznavali vrste uz stručnu literaturu. Nakon edukativnog dijela, uslijedio je odmor tijekom kojeg su učenici samoinicijativno pokupili otpad s obale kominskog ušća uz podršku djelatnika Javne ustanove.

Cilj ovog programa bio je istaknuti da promišljenim aktivnostima možemo utjecati na očuvanje ptica selica. Također, željelo se ukazati na potencijal promatračnice za ptice na ušću Neretve kao lokacije pogodne za edukativne školske izlete, u sklopu kojih se može upoznati biološka, geološka i krajobrazna raznolikost naše županije.