Sektor za opće, financijske i tehničke poslove

Sektor za opće, financijske i tehničke poslove

Email: info@zastita-prirode-dnz.hr
Tel: 020 411 533

Ravnateljica
Marijana Miljas Đuračić, mag.ing.silv.
mmiljasduracic@zastita-prirode-dnz.hr

Viša stručna suradnica za financije, računovodstvo i knjigovodstvo
Katarina Trojić Jurgec, mag.oec.
ktrojicjurgec@zastita-prirode-dnz.hr

Stručna suradnica za opće i administrativne poslove te poslove javne nabave
Marijana Zec Tošović, mag.oec.
mzectosovic@zastita-prirode-dnz.hr

Sektor za stručne poslove zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže

Sektor za stručne poslove zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže

Email: strucnasluzba@zastita-prirode-dnz.hr
Tel: 020 411 534

Stručna savjetnica za promociju, edukaciju i održivo korištenje
Nikolina Đangradović, mag.nov.
ndjangradovic@zastita-prirode-dnz.hr

Stručna suradnica za geoinformacijski sustav i monitoring
Ana Jeramaz, mag.biol. et oecol.mar.
ajeramaz@zastita-prirode-dnz.hr

Suradnik na provedbi projekta - INTERREG ITA-HR
Hrvoje Tomić, mag.ing.petrol.
htomic@zastita-prirode-dnz.hr

Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje
Marinela Dragićević, mag.chem.
mdragicevic@zastita-prirode-dnz.hr

Suradnik na provedbi projekta - Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora
Lukša Kalafatović, mag.oecol.et prot.nat.
lkalafatovic@zastita-prirode-dnz.hr

Suradnica na provedbi projekata
Petra Sisan, mag.ing.agr.
psisan@zastita-priode-dnz.hr

Suradnica na provedbi projekta
Vlatka Matoković, mag.geol.
vmatokovic@zastita-prirode-dnz.hr

Suradnica na provedbi projekta
Kristina Šeparović Markota, mag.geol.
kseparovicmarkota@zastita-prirode-dnz.hr

Suradnica na provedbi projekta
Paula Brailo, mag. forens.
pbrailo@zastita-prirode-dnz.hr

Suradnik na provedbi projekta
Mladen Višić, mag.ing.maricult.
mvisic@zastita-prirode-dnz.hr

Izdvojeni ured u Opuzenu
Stručna savjetnica za zaštitu i očuvanje
Ana Tutavac, dipl.ing.biol.
atutavac@zastita-prirode-dnz.hr
Tel: 020 672 673

Služba za zaštitu od požara

Služba za zaštitu od požara

Email: zastitapozari@zastita-prirode-dnz.hr
Tel: 020 411 533

Služba čuvara prirode

Služba čuvara prirode

Email: cuvariprirode@zastita-prirode-dnz.hr
Tel: 020 411 533

Čuvar prirode I. vrste
Ivana Konjevod, mag.ing.maricult.
ikonjevod@zastita-prirode-dnz.hr

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Javna ustanova “Priroda dubrovačko-neretvanska”

Adresa:
Branitelja Dubrovnika 41
20 000 Dubrovnik

OIB 77404345702

tel/fax: +385 20/411-533

e-mail: info@zastita-prirode-dnz.hr
web adresa: www.zastita-prirode-dnz.hr

ravnateljica: Marijana Miljas Đuračić, mag.ing.silv.

Copyright © 2016 - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije