Edukativna radionica pod nazivom Očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti od požara tršćaka u delti Neretve održana je u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Ploče za učenike trećeg i četvrtog razreda Osnovne škole Ivo Dugandžić-Mišić, 14. siječnja 2020. godine u Kominu. Prepoznavajući važnost edukacije osnovnoškolskog uzrasta, Javna ustanova, u sklopu svog redovnog poslovanja, nastoji upoznati i educirati najmlađe uzraste o važnosti očuvanja i zaštite prirode od požara raslinja (šumski požari, požari tršćaka,…).

U uvodnom dijelu predavanja učenici su upoznati s djelokrugom rada Javne ustanove, pojmovima zaštite prirode kao i kategorijama zaštićenih područja te zaštićenim prirodnim vrijednostima u dolini Neretve. Posebno je naglašena važnost očuvanja tršćaka u delti Neretve, važnog dijela prirodne baštine navedenog kraja. Također, objašnjeni su pozitivni učinci tršćaka kao tipa staništa i glavne prijetnje koje dovode do njihovih gubitaka. Jedan od najvećih pritisaka na takva staništa predstavljaju upravo požari koji mogu biti uzrokovani ili sušnim razdobljima i niskim vodostajima ili otvorenim plamenom koje uzrokuje sam čovjek svojim nemarom. Nakon predavanja djeca su pogledala animirani film Požar nije šala gdje je na slikovit način prikazana šteta koja može nastati kao posljedica požara šuma ili tršćaka.

U drugom, pokaznom dijelu radionice, vatrogasac je poučio djecu o načinima dojave požara, ukazao na opasnosti koje požari čine za imovinu, sigurnost ljudi i prirodu korištenjem specijalizirane vatrogasne opreme.

Cilj ove radionice bio je podizanje svijesti najmlađih članova društva o važnosti sprječavanja nastanka inicijalnih požara i važnosti očuvanja tršćaka kao prirodnih vrijednosti za čovjeka te zaštita i održivo korištenje bioraznolikosti, odnosno očuvanje staništa i vrsta bitnih za život čovjeka.

Svake godine, u delti Neretve, za vrijeme jačih vjetrova i niskog vodostaja javljaju se nekontrolirani požari tršćaka u kojima izgaraju velike površine, najčešće u sušnim razdobljima za vjetrovita vremena, kada padne razina vode u močvarnim staništima. Budući da se požari vrlo brzo šire, vrlo često osim tršćaka izgore i okolne obradive poljoprivredne površine, vinogradi, kućice u polju, dok zaostali dim u zraku narušava ukupnu kvalitetu života za sve stanovnike i posjetitelje područja.