U sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, u prostorijama Osnovne škole Vladimira Nazora u Pločama održana je edukativna radionica Očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti od požara tršćaka u delti Neretve 17. travnja 2019. godine. Navedena radionica sastavni je dio aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije planiranih projektnim elementom 3. Edukacija i interpretacija.

Teorijski dio obuhvaćao je predavanje o zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 u delti Neretve, a zatim zaštitu i očuvanje istih od požara tršćaka te provođenju preventivnih mjera zaštite od požara. Predavanje su održali djelatnici Javne ustanove, a nakon predavanja djeci je prikazan animirani film Požar nije šala.

U drugom, pokaznom dijelu radionice, vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojbe Ploče (JVP Ploče), poučili su mlađe sudionike o načinima dojave o požaru, ukazali na opasnosti koje požari čine za imovinu, sigurnost ljudi i prirodu te demonstrirali gašenje vatre koristeći specijaliziranu opremu.

Cilj ove radionice je podizanje svijesti najmlađih članova društva o važnosti sprječavanja nastanka inicijalnih požara i važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti za čovjeka te zaštita i održivo korištenje bioraznolikosti, odnosno očuvanje staništa i vrsta.