Priroda Dalmacije

ODRŽAN PRVI SASTANAK PROJEKTA „PARTNERSTVO ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE U DALMACIJI“

U sklopu projekta „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“ – „Priroda Dalmacije“ koji ima za cilj učinkovito upravljanje zaštićenim i Natura 2000 područjima u Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji, djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovale su na prvom „kick off“ sastanku koji se održao 14. listopada 2014. u Splitu. Cilj svečanog otvaranja projekta bio je predstavljanje samog projekta i projektnih partnera dionicima projekta kao i međusobno upoznavanje.

Pored Udruge Sunce koja je koordinator projekta, Javna ustanova je jedan od partnera u projektu zajedno s ekološkom udrugom „Krka“ iz Knina te Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Unaprjeđenje upravljanja zaštićenim područjima, daljini razvoj Zelenih izleta i promocija aktivnog turizma samo su neke od aktivnosti koje će se provoditi u odabranim područjima. Nadalje, projektom se želi razviti i unaprijediti suradnja organizacija civilnog društva i javnih ustanova u održivom korištenju zaštićenih područja i NATURA 2000 područja.

Ukupna vrijednost iznosi 138.888 eura, a EU sufinancira projekt s 124.860,31 eura.

Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).

Priroda Dalmacije