U razdoblju od 18. do 20. rujna 2018. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom Sunce obavila je istraživanje podmorja u području ekološke mreže HR3000165 Uvala Slano.

Provedeno je ukupno 8 ronilačkih terena, a naglasak istraživanja bio je na procjeni stanja naselja posidonije (Posidonion oceanicae) koja je uz velike plitke uvale i zaljeve ciljni stanišni tip ovog područja ekološke mreže. Za procjenu stanja naselja posidonije koristila se metoda mjerenja gustoće izdanaka i pokrovnosti livade. Temeljem prikupljenih podataka izradit će se izvješće i karta morskih staništa za području Uvale Slano. Stručni podatci koristit će se za definiranje upravljačkih aktivnosti.

Naselja, odnosno livade posidonije, temelj su morskih ekosustava i njihovo povoljno stanje ima pozitivan utjecaj na okolne morske i obalne ekosustave. Istovremeno, izložene su značajnim pritiscima kao što je slobodno sidrenje, nasipavanje i uređivanje obale, jaružanje morskog dna i sl. Kako bi se istaknula važnost očuvanja livada posidonije, te njihov doprinos kvaliteti života, posebice u priobalju, rezultati istraživanja koristit će se za edukativne materijale za lokalnu zajednicu.