Kako bi se što odgovornije ponašali u prirodi i cijenili njenu vrijednost te neprocjenjivu važnost za život čovjeka, radionica Principi neostavljanja tragova (Leave no trace), koja je održana 06. lipnja 2019. godine u Pločama, dala je odgovore na mnoga pitanja i okvire ponašanja u prirodi i s prirodom. Radionica je održana u okviru projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve s ciljem dodatne valorizacije bogatog prirodnog resursa međunarodno važnog močvarnog staništa – doline rijeke Neretve.

U teorijskom dijelu radionice obradile su se teme zaštite prirode i aktivnog turizma, s osvrtom na kulturni turizam promovirajući koncept održivosti i principe neostavljanja tragova među krajnjim korisnicima – posjetiteljima koji posjećuju dolinu Neretve. Praktični dio na Baćinskim jezerima obuhvatio je vježbe o utjecaju pojedinih vrsta otpada u prirodi kao i o njihovoj razgradnji .

Cilj radionice bio je povećanje razumijevanja posjetitelja o pitanjima zaštite prirode te promocija aktivnog turizma kao jednog od turističkih aktivnosti s malim utjecajem na prirodu kroz poštivanje pravila ponašanja u prirodi (principe neostavljanja tragova).

Radionica je bila namijenjena posjetiteljima zaštićenih područja i područja ekološke mreže NATURA 2000 i Ramsar područja u dolini Neretve te djelatnicima u turizmu koji svoje djelatnosti obavljaju u prirodi (vodiči pustolovnog turizma, djelatnici turističkih zajednica, pružatelji usluga robinzonskog turizma, pružatelji ugostiteljskih usluga izvan naseljenih mjesta, članovi OCD koji su vezani uz očuvanje prirode ili uz sportove na otvorenom i sl).