Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije  u suradnji s Udrugom Bašćina na Korčuli održali su 08. prosinca 2023. godine tri edukativne radionice za lokalno stanovništvo na temu Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora, Ne plastici i Posebnosti podzemlja dubrovačkog područja – špilje i špiljski svijet.

Na edukativnoj radionici Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora polaznici su upoznati s problematikom ugroženosti plemenite periske te naporima koji se ulažu u spašavanje ove endemske vrste školjkaša od izumiranja. Također,  predstavljene su aktivnosti koje Javna ustanova provodi kroz projekt  Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora uključujući postavljanje, monitoring i vađenje kolektora za prihvat mlađi plemenite periske. Kroz praktični dio radionice polaznici su primijenili usvojeno znanje o važnosti očuvanja plemenite periske.

Radionica Ne Plastici obuhvatila je jedan od najvećih globalnih problema, otpad u moru koji kroz ekološki negativni utjecaj te negativni utjecaj na bioraznolikost mora, predstavlja golemi rizik za zdravlje ljudi općenito s ogromnim ekonomskim posljedicama. Edukativnim radionicama i akcijama čišćenja potiče se lokalno stanovništvo na kontinuiranu brigu o moru, najvećem prirodnom ekosustavu  s ciljem zaštite, očuvanja i održavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Dubrovačko-neretvanske županije.

Na edukativnoj radionici Posebnosti podzemlja dubrovačkog područja – špilje i špiljski svijet polaznici su doznali nešto više  o nekima od vrsta pronađenih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao i sa samim nastankom špilja, te o njihovoj važnosti i očuvanju. Hrvatska je jedno od najbogatijih područja na svijetu prema broju špiljskih životinja. Do danas je u špiljama i jamama Dubrovačko-neretvanske županije otkriveno i opisano preko 400 različitih vrsta i podvrsta. Na području Dubrovačko-neretvanske županije je po prvi puta na svijetu pronađeno i opisano čak 97 vrsta iz 38 špilja i jama.

Cilj edukativnh radionica, Očuvanje plemenite periske, Ne plastici i Posebnosti podzemlja dubrovačkog područja – špilje i špiljski svijet koje su se održale u prostorijama Udruge Bašćina pred 15-ak polaznika bio je   podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zaštiti i očuvanju plemenite periske, zagađenju prirodnih ekosustava uslijed lošeg gospodarenja otpadom, upoznavanje polaznika s kružnim gospodarenjem otpadom te upoznavanje svrstama pronađenim u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao i sa samim nastankom špilja.

Javna ustanova kroz svoje djelovanje i aktivnosti provodi strateške projekte usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti te bioraznolikosti Županije. Projektnim aktivnostima nastoji se naglasiti očuvanje izvornosti prirode, neometanih prirodnih procesa te doprinos zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije. Naime, Javna ustanova upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode, 71 područjem ekolološke mreže Natura 2000, 1 Ramsar područjem Delta rijeke Neretve kao i s preko dosad 600 otkrivenih speleoloških objekata. Prethodno navedena područja raspoređena su na teritoriju cijele Županije, odnosno uključuju njezin kopneni i morski dio od Prevlake do Neretve skupa s Elafitima, poluotokom Pelješcem i Korčulom, odnosno zauzimaju 57 % kopnene i 19,5 % vodene površine.

Edukativne radionice održane su u sklopu projekta Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti Lumbarde koji sufinancira Dubrovačko-neretvanska županija.  Cilj projekta je zaštita okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, a isti će se ostvariti popularizacijom očuvanja okoliša i prirode kroz edukativne radionice u području zaštite obalnog prostora i šuma u Lumbardi, te će se omogućiti očuvanje i popularizacija biološke i krajobrazne raznolikosti.