Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na radionici Programi praćenja stanja očuvanosti popovske gaovice i konavoskog pijora dana  14. ožujka 2023. godine  u Studentskom centru Dubrovnik koja je održana u sklopu projekta Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova i organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s ciljem razvoja sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju.

Radionicu su vodili predstavnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, tvrtke Oikon d.o.o., djelatnici Javne ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij u Karlovcu, kao i djelatnici Hrvatskog ihtiološkog društva i DHP Conservation s.r.o., a ista je bila namijenjena stručnjacima i predstavnicima javnih ustanova za zaštitu prirode te članovima športsko-ribolovnih društava i saveza s ciljem usvajanja novih znanja i vještina sa svrhom bolje zaštite i očuvanja endemskih vrsta popovske gaovice i konavoskog pijora, ciljnih vrsta područja ekološke mreže Sniježnica i Konavosko polje te Paleoombla-Ombla.

Na samoj radionici prezentirani su programi praćenja stanja očuvanosti popovske gaovice i konavoskog pijora, kojima je cilj prikupljanje kvalitetnih podataka o trenutnom stanju populacija tih vrsta i njihovih staništa, kao i antropogeno uvjetovanih prijetnji za opstanak. Isto tako, raspravljeni su i dorađeni pojedini aspekti sustava praćenja stanja navedenih vrsta.

Nakon teorijskog dijela radionice na rijeci Ljutoj u naselju Gruda, Općina Konavle, demonstrirano je terensko prikupljanje podataka pomoću elektroagregata, uzorkovanje riba i njihovo prepoznavanje, uzorkovanje vode, te ispunjavanje terenskih obrazaca.

Nakon više od sto godina pronađen je konavoski pijor (Telestes miloradi) u malom potoku Dragić u Konavoskom polju, a popovska gaovica (Delminichtys ghetaldi) na nekoliko lokaliteta u okolici Dubrovnika (Konavle, rijeka Ombla). Konavoski pijor pripada skupini u narodu zvanoj gaovice ili gobice, a radi se o slatkovodnim vrstama, endemima dinarskog krša za koje su karakteristične migracije između podzemnih i nadzemnih voda. Kao što joj i samo ime govori, ova vrsta rasprostranjena je u svijetu jedino u području Konavoskog polja te je u tom pogledu prepoznata kao važna stenoendemska vrsta ovoga kraja.

Zanimljivo je i da se sve do 2012. godine smatralo da populacija iz Konavala pripada istoj vrsti kao i ribe iz susjedne Hercegovine, točnije vrsti gatačka gaovica (Phoxinellus metohiensis). No tada skupina znanstvenika ribu pronađenu u rijeci Ljutoj opisuje kao endemičnu vrstu za područje rijeke Ljute pod nazivom konavoski (miloradov) pijor, različitu od onih u vodama Hercegovine. Konavoski (miloradov) pijor i popovska gaovica uvrštene su na popis ciljnih vrsta i staništa ekološke mreže Sniježnica i Konavsko polje (HR2000946) i Paleoombla-Ombla (HR2001010).

Cilj projekta je razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU, što će se postići uspostavom Programa praćenja stanja očuvanosti za najmanje 322 vrste i stanišna tipa, jačanjem kapaciteta dionika Sustava praćenja i izvješćivanja te uspostavom komponente Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u djelu koji se odnosi na praćenje stanja očuvanosti.