Prepoznavajući važnost edukacije djece i njihovu kreativnost, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u sklopu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve, organizirala je pedagoško-spoznajnu radionicu Kućica za ptice 16. svibnja 2019. godine.

Teorijski dio radionice za dvadesetak učenika šestih, sedmih i osmih razreda Osnovne škole Fra Ante Gnječa Staševica, sadržavao je predavanje Javne ustanove o pticama stanaricama koje obitavaju na području delte Neretve, staništima i nedaćama s kojima se susreću u svojim seobenim putevima te njihovoj zaštiti.

Praktični dio na Baćinskim jezerima, području ekološke mreže Natura 2000, predvođen stručnom podrškom muzejskog pedagoga, potaknuo je kreativnost djece na izradu kućica za ptice u svrhu osiguranja povoljnih uvjeta za gniježđenje, kao i popularizacije prirodoslovlja te podizanje razine svijesti o zaštiti prirode.

Jedna od zanimljivosti je da je upravo delta Neretve prepoznata kao POP (Područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti).