Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Brijuni, organizirala je izobrazbu interpretacijskog pisanja i storytellinga kao još jednu od aktivnosti Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja i projekta MPA NETWORKS od 10. do 12. studenoga 2021. u Domu vinarske tradicije Putniković.

Izobrazba je privukla oko 20-ak sudionika Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja koji su kroz trodnevnu edukaciju naučili osnovne pojmove interpretacije prirodne baštine kroz pisanje kao i stručno vođenje s naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti kao i ekološku mrežu Natura 2000 u obuhvatu upravljanja svojih javnih ustanova. Svako predavanje bilo je popraćeno interaktivnom radionicom na kojoj su djelatnici javnih ustanova primijenili svoje sadašnje ali i novostečeno znanje (kako predstaviti zaštićeno područje kroz zanimljivu priču, odnosno interpretirati određeni prirodni fenomen kroz promotivne materijale, informacijsko- edukacijske ploče i sl.). Tijekom trodnevnog druženja sudionici su, uz stručno vođenje, posjetili i Solanu u Stonu.

Zadni dan izobrazbe bio je rezerviran za terenski obilazak, uz stručno vodstvo Javne ustanove, posebnog ornitološkog rezervata Kuti u području doline rijeke Neretve, koji je prošle godine proglašen u navedenoj kategoriji zbog svojih iznimnih prirodnih vrijednosti. Močvarna područja su od izuzetne važnosti za obnavljanje zaliha podzemnih voda, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i možda najvažnije za stanovnike delte Neretve – pročišćavanje voda i kao zaštita od prodora mora. Očekuje se da će primjena i provedba ove kategorije zaštite doprinijeti poboljšanju stanja ptica močvarica u cijelom području delte, kao i ribljih vrsta koje koriste područje ušća Neretve i lagune Parila za novačenje.

Hrvatska mreža morskih zaštićenih područja – HRMZP (Croatian Marine Protected Areas Network-CroMPA) nastala je kao poveznica ustanova koje upravljaju morskim zaštićenim i Natura 2000 područjima u Hrvatskoj. Kroz ovu inicijativu prvenstveno se žele bolje povezati djelatnici u sektoru zaštite prirode koji djeluju u sklopu ustanova različitih osnivača, odnosno države, županija te gradova i općina. Velik dio izazova u zaštiti bioraznolikosti uvjetovan je ljudskim djelovanjem, no i ovaj primjer poboljšanja suradnje među stručnjacima u sektoru budi nadu da je na ljudima i rješenje. Iako je svako područje različito, izazovi upravljanja su vrlo slični te će se putem ove ljudske mreže razmjenjivati praktična znanja i iskustva te lakše dogovarati projektna partnerstva. Potpisnice sporazuma su sve hrvatske javne ustanove koje upravljaju dijelovima morskog ekosustava, odnosno 15 ustanova.

Uz Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, potpisnice Sporazuma su Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Javna ustanova Kamenjak, JU NP Kornati, JU NP Mljet, JU Natura Histrica, JU Natura Jadera, JU Park prirode Lastovsko otočje, JU PP Telašćica, JU PP Velebit, JU Priroda, JU Rezervat Lokrum, JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije.

Ciljevi Sporazuma su: povećanje učinkovitosti upravljanja, tematska umrežavanja, jačanje kapaciteta, prikupljanje i razmjene podataka, zajednički nastupi u rješavanju upravljačkih izazova, utjecanje na implementaciju i buduće razvijanje strateškog zakonodavnog okvira te politika zaštite prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini te zajedničko planiranje, priprema i provedba projekata.