Radionica Interpretacija prirodnih vrijednosti namijenjena lokalnom stanovništvu, održana je 08. i 09. travnja 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu u Pločama u sklopu projekta Promicanje održivog razvoj prirodne baštine doline Neretve KK.06.1.2.02.0012.

Interpretacija prirodnih vrijednosti jedna je od aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u sklopu 3. elementa projekta Edukacija i interpretacija, s ciljem jačanja kapaciteta turističkog sektora za aktivno uključivanje u planiranje i razvoj održivog turizma kao i selektivnih oblika turizma.

Radionicu je vodila Milena Šijan, savjetnica za zaštitu prirode i održivi turizam s višegodišnjim iskustvom u različitim poslovima iz djelokruga zaštite prirode. U okviru radionice, nakon uvodnog dijela o predstavljanju projekta, obradile su se teme održivog posjećivanja s interpretacijom prirodnih vrijednosti kao i analiza postojećih promotivnih materijala predstavnika institucija, sudionika navedene radionice. Polaznici radionice bili  su iz različitih sektora – Turističkih zajednica, agencija, OPG-ova, stručnih OCD-ova, Arheološkog muzeja i dr.

Što je interpretacija, koje je njeno značenje kroz poslovanje, koje su metode i alati za nabolji način komunikacije s posjetiteljima samo su neke od tema koje su polaznici kroz detaljno izlaganje usvojili na teorijskom dijelu radionice.

Terenski dio drugog dana na Baćinskim jezerima 09. travnja 2019. godine, polaznici su imali priliku naučeno primijeniti na licu mjesta. Naime, predstavnici institucija, podijeljeni u grupe, nakon dodjele odgovarajućih uloga (vodič, zadnji predstavnik grupe koji prebrojava posjetitelje grupe) krenuli su na mali izlet Natura 2000 područjem Baćinska jezera. Kroz međusobnu interakciju vodiča i grupe primijenila su se stečena načela dobre interpretacije prirodnih vrijednosti.