Kontrola invazivnih stranih vrsta i smanjivanje njihova utjecaja na zavičajne vrste i ekosustave danas je jedan od najvećih izazova zaštite prirode. Invazivnu stranu vrstu često nije moguće u potpunosti ukloniti iz staništa u kojem je uspostavila populacije, osim na manjim otocima ili drugim ograničenim područjima. Zbog toga je važno preventivno djelovanje kroz zakonska ograničenja unosa stranih vrsta u prirodu, rano otkrivanje potencijalno invazivnih stranih vrsta i provođenje hitnih mjera za kontrolu širenja i eradikaciju. Provođenje preventivnih mjera i mjera kontrole u ranoj fazi invazije su najučinkovitije mjere borbe protiv invazivnih stranih vrsta.

Kako bi javnosti približili problematiku invazivnih stranih vrsta, Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja pokrenuo je web stranicu www.invazivnevrste.hr. Na web stranici nalaze se informacije o tome što su invazivne strane vrste, pregled zakonske legislative, preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu te u bliskoj budućnosti i katalog stranih vrsta s procjenama rizika invazivnosti za svaku od njih, preglednikom njihove rasprostranjenosti u Hrvatskoj i dr. Uz web stranicu kao dio Informacijskog sustava za zaštitu prirode razvijena je mobilna aplikacija “Invazivne vrste u Hrvatskoj”. Cilj aplikacije je uključiti razne dionike, od znanstvenika, građana, donosioca političkih odluka pa sve do udruga za zaštitu prirode u mrežu istraživača amatera na terenu koji će dojavljivati o nalazima stranih vrsta, ali i razviti mrežu stručnjaka za dojavljivanje nalaza. Na taj način će se omogućiti kontinuirano prikupljanje podataka za invazivne strane vrste i stvoriti temelj za buduće aktivnosti upravljanja te u konačnici smanjiti štetni učinak invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost Hrvatske.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz listopad 2021. godine provodi akciju Jeste li ih vidjeli? – Invazivne strane vrste čija svrha je dodatno potaknuti javnost da koristi mobilnu aplikaciju Invazivne vrste u Hrvatskoj i informira se o temi invazivnih strani vrsta. Fokus kroz ovu akciju Jeste li ih vidjeli? je na osam invazivnih stranih vrsta i prikupljanju podataka o njihovoj distribuciji kroz dojave građana. Četiri su životinje i četiri biljke.

Više o akciji i vrstama možete doznati na sljedećem linku: https://mingor.gov.hr/vijesti/jeste-li-vidjeli-ove-invazivne-strane-vrste-javite-u-ministarstvo-gospodarstva-i-odrzivog-razvoja/8422

U Hrvatskoj je Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine br. 15/18 i 14/19) zabranjeno bez dopuštenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja uvođenje stranih vrsta u prirodu i/ili u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju, uzgoj stranih vrsta i njihovo stavljanje na tržište Republike Hrvatske. Na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji (tzv. „Unijin popis”) se trenutno nalazi 66 vrsta, od kojih je u Hrvatskoj zabilježeno njih 23. U Hrvatskoj su s Unijinog popisa od životinja trenutno zabilježene sljedeće vrste: mungos (Herpestes javanicus), nutrija (Myocastor coypus), rakun (Procyon lotor), bizamski štakor (Ondatra zibethicus), kunopas (Nyctereutes procyonoides), egipatska guska (Alopochen aegyptiacus), bodljobradi rak (Orconectes limosus), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), mramorni rak (Procambarus fallax f. virginalis), rotan (Perccottus glenii), bezribica (Pseudorasbora parva), sunčanica (Lepomis gibbosus), crvenouha/žutouha kornjača (Trachemys scripta), a od biljnih vrsta cigansko perje (Asclepias syriaca), divovski svinjski korov (Heracleum mantegazzianum), Kudzu (Pueraria montana var. lobata), žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera), Acacia saligna, žljezdasti pajasen (Ailanthus altissima), japanski hmelj (Humulus scandens, Ludwigia peploides, Nuttalliieva vodena kuga (Elodea nuttallii) i raznolisni krocanj (Myriophyllum heterophyllum).

Mobilnu aplikaciju možete preuzeti putem QR koda u nastavku: