DOKUMENTACIJA O NABAVI
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE

Istraživanje faune noćnih leptira u delti Neretve

Evidencijski broj nabave: JN – 30/2019

Poziv za dostavu ponuda

DON

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru