PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE

Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta CREW

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik

Odluka o odabiru