JAVNOST U RADU ZAŠTIĆENIH PODRUČJA – KAD, KAKO I ZAŠTO?

Sudjelovanje javnosti u radu zaštićenih područja – naziv je seminara koji se održao 09. ožujka 2017. u Zagrebu, kao jedna od aktivnosti IPA projekta Odgovorno za prirodu, čiji je opći cilj doprinijeti povećanju razine transparentnosti i efikasnosti u upravljanju prirodnim resursima u Hrvatskoj. Organizatori seminara bili su Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (ujedno i nositelj projekta) te Udruga BIOM.

U teorijskom dijelu seminara problematiku sudjelovanja iz svoga djelokruga rada predstavilo je jedanaest predavača iz organizacija civilnog društva, javnih ustanova, HAOP-a i Ministarstva zaštite okoliša i energetike pred 60-ak okupljenih sudionika.

Predstavnicima nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih javnih ustanova, među kojima je bila i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije s djelatnicom Nikolinom Đangradović, prezentirali su se rezultati analize trenutne razine informiranja i uključivanja javnosti u upravljanje zaštićenim područjima.

Također su prezentirani i primjeri dobre prakse uključivanja javnosti u donošenje strateških dokumenata, kao i u rad javnih ustanova koje upravljanju zaštićenim područjima. Predstavljena su iskustva vezana uz sudsku praksu u zaštiti prirode.

Praktični dio seminara obuhvaćao je nekoliko radnih grupa u kojima su se zajednički donijele preporuke za unaprjeđenje sudjelovanja javnosti.

Projekt Odgovorno za prirodu, ukupne vrijednosti 181.500,08 eura, financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH, uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike.