29. prosinca 2019. godine u Domu vinarske kulture Putniković održano je drugo javno izlaganje projekta ECOSS – Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost. Sudionicima javnog izlaganja predstavljen je rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, projekt ECOSS te ciljevi i aktivnosti projekta. Također, približeni su pojmovi ekološke mreže Natura2000, monitoring ili praćenje stanja i usluga ekosustava. Nakon predstavljanja  projekta otvorena je izložba SpeleoSton.

ECOSS-ov opći cilj je uspostava EKOloškog sustava za promatranje u Jadranskom moru (ECOAdS), koje dijele Italija i Hrvatska, sposobne za integriranje ekoloških i oceanografskih istraživanja i praćenja sa strategijama očuvanja Natura 2000.Ukupna vrijednost projekta je 3.390.551,05 EUR, od čega 85% financira Europska unija kroz program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. Projekt, prijavljen unutar prioritetne osi 3: Prirodno i kulturno nasljeđe i pod specifičnim ciljem 3.2: Doprinos zaštiti i obnovi biološke raznolikosti, ocijenjen je kao jedan od deset najboljih projekata prihvaćenih za financiranje.