DOKUMENTACIJA O NABAVI
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE

Istraživanje ihtiofaune i herpetofaune

Evidencijski broj nabave: JN – 29/2019

Poziv za dostavu ponuda

DON

TROŠKOVNIK

Zapisnik 1

Odluka o odabiru