Javni poziv za nabavu opreme za radionice u sklopu edukacija za djecu školske dobi – Projekt KK.06.1.2.02.0012 “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve”

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA:

Poziv za dostavu ponuda

Dokumenti o nabavi

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru