Logo Javna ustanova

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJ JAVNE USTANOVE – 1 IZVRŠITELJ NA MANDATNO RAZDOBLJE (4 GODINE)

Cijeli tekst natječaja možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2810222.html