Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 6. listopada 2020. godine je postala članica Mreže ustanova koje upravljaju Ramsar područjima u Sredozemlju (Network of Ramsar Sites Managers in the Mediterranean – MeRSiM-Net).

Javna ustanova osim što upravlja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 na području Dubrovačko-neretvanske županije, upravlja i jednim Ramsar područjem, Delta Neretve.

Delta Neretve, jedno je od pet područja u Republici Hrvatskoj uvršteno na Ramsarski popis, te predstavlja vlažno područje od međunarodne važnosti. To je jedina prava delta i ujedno najveće riječno ušće u Republici Hrvatskoj te je jedno od malobrojnih preostalih takvih područja u Europi. Sastoji se od ostataka rijetkih sredozemnih močvara s očuvanim obalnim lagunama i velikim površinama vlažnih staništa, a posebno se ističu tršćaci zato što u njima obitavaju mnogobrojne ugrožene vrste, posebno ptice.

Mreža ustanova koje upravljaju Ramsar područjima u Sredozemlju (MeRSiM-Net) jedna je od aktivnosti MedWet inicijative.

MedWet inicijativa sa sjedištem u Francuskoj dugoročni je projekt unutar Konvencije o zaštiti vlažnih područja od međunarodnog značaja (Ramsarska konvencija) potpisane 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru. Cilj ove konvencije je očuvati i razumno se koristiti vlažnim staništima zbog očuvanja bioraznolikosti te osiguranja dovoljno prirodnih resursa za ljude čiji svakodnevni život je vezan uz vlažna/močvarna staništa.

Od 1993. godine MedWet inicijativa razvija metode za očuvanje i održivo korištenje vlažnih ekosustava. Ona potiče i podržava vlade da usvoje politike i provode aktivnosti u korist očuvanja i održivog korištenja sredozemnih močvara, posebno Ramsarskih područja kojima upravljaju ustanove iz sektora zaštite prirode.

Svrha Mreže ustanova koje upravljaju Ramsar područjima u Sredozemlju (MeRSiM-Net) je podržavanje svojih članova u postizanju ciljeva očuvanja, promociji njihovih lokaliteta,  izgradnji kapaciteta povezanih s očuvanjem i razumnim korištenjem vlažnih staništa. Članovima se omogućuje uzajamna podrška u smislu tehničkih savjeta i pomoći u rješavanju problema s kojima se suočavaju. Članovi također međusobno razmjenjuju znanja i iskustava vezano za upravljačke prakse u različitim Ramsarskim područjima. Kako bi se olakšala suradnja i razmijenila iskustva MeRSiM-Net podržava i tzv. bratimljenje dvaju ili više Ramsarskih područja kroz razmjenu članova nudeći zadani program vezan za zajednička pitanja s kojima se suočavaju. Sve te aktivnosti doprinose očuvanju i razumnom korištenju vlažnih ekosustava kao i smanjenju trenutne stope gubitka vlažnih staništa na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.