Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije bili su domaćin Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode prilikom treninga prepoznavanja ptica i krivolova u zaštićenim područjima, u suradnji Udruge Biom u sklopu projekta Jadranski seobeni put.
Dvije Javne ustanove imale su priliku razmijeniti iskustva u radu te problematiku i iskustava djelatnika službe čuvara prirode u provedbi aktivnosti suzbijanja krivolova, a sve s ciljem učinkovitijeg upravljanja, odnosno zaštite, očuvanja i promicanja te održivosti korištenja zaštićenih područja.
Upoznavanje krajobraza neretvanskog područja, upoznavanje s vrstama ptica i njihovih staništa provedeno je promatranjem i prepoznavanjem ptica uz pomoć dalekozora i durbina.
Osim stručnog edukativnog treninga prepoznavanja ptica, organiziran je i stručni obilazak posebnih ornitoloških rezervata i područja europske ekološke mreže Natura 2000 u području Delte Neretve, kako i Ramsar područja. Tako su sudionici edukacije iz Javne ustanove Međimurske prirode imali priliku posjetiti posebne ornitološke rezervate Kuti, Modro oko i jezero Desne, Prud i Orepak, te posebni ornitološko-ihtiološki rezervat Ušće Neretve, koji su ujedno zaštićeni i kao područje ekološke mreže značajno za vrste i staništa HR3000051 Delta Neretve i područja očuvanja značajna za ptice HR1000031 Delta Neretve.
Stručna edukacija nova je prilika za osobni rast i nadogradnju znanja i vještina, a razmjena iskustava s osobama iz struke uvelike doprinosi obavljanju svakodnevnih poslovnih dužnosti.