Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Ornitološkim društvom Brkata sjenica iz Metkovića i ove godine sudjelovala je u globalnom prebrojavanju ptičjih vrsta vlažnih, slatkovodnih i morskih staništa u području delte rijeke Neretve te Malostonskog zaljeva. Prebrojavanje se odvijalo 19. i 20. siječnja 2023. godine.

Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa International Waterbird Census (IWC) svake se godine odvija u siječnju, a u prebrojavanju sudjeluje na tisuće volontera širom Europe. To je međunarodno događanje u sklopu inicijative pod okriljem organizacije Wetlands International koja prikuplja rezultate brojanja u svrhu utvrđivanja promjena u broju, sastavu i rasprostranjenosti populacija pojedinih vrsta zimovalica.

U ovom tradicionalnom prebrojavanju u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica obično prelazi stotinjak tisuća. Europskog koordinatora, organizaciju Wetlands International, izvještava se putem nacionalnih koordinatora.

Ove godine je prebrojano više od 11 tisuća jedinki različitih vrsta vodarica, od toga više od 40 vrsta ptica. Najzastupljenije vrste bile su riječni galeb i galeb klaukavac, zatim patka zviždara, divlja patka, mali gnjurac, mali i veliki vranac, liska, eja močvarica.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji najpoznatija i najvrjednija staništa ptica vodarica su u dolini rijeke Neretve, jednom od najvažnijih zimovališta tih vrsta u Hrvatskoj. Ove godine prebrojane su rijetke vrste kao što su: crnogrli gnjurac, ušati gnjurac, mali gnjurac, riđa muljača, crvenonoga prutka, krivokljuna prutka, zlatar pijukavac, veliki pozvizdač, žalar cirikavac, dugokljuna čigra, vivak, mali ronac, plijenori, devet vrsta pataka. Zanimljivost je i sedam labudova u laguni Parila te prvo zimovanje čaplje govedarice u Neretvi (19 jedinki) koja je tu počela zimovati najvjerojatnije zbog utjecaja globalnog zatopljenja.