Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 21. svibnja 2021. godine sudjelovala je video prezntaciji Programa LIFE – predstavljanje rezultata, koji je organiziran od strane Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Nacionalne kontakt točke za predmetni program.

Tijekom webinar-a predstavnici partnerskih institucija različitih projekata poput I-SharE LIFE, LIFEAskREACH, LIFE ECOMETHYLAL, LIFE Old – Drava, LIFE DINALP BEAR, LIFE EUROTURTLES, LIFE EUROLARGECARNIVORES, LIFE Lynx i LIFE Againsta Bird Crime i LIFE Artina prezentirali su glavne ciljeve projekata, metode provođenja te ostvarene rezultate.

Cilj ovog webinara bio je predstaviti uspješnost rezultata LIFE projekata, kao primjera dobre prakse, koji se provode u Republici Hrvatskoj s naglaskom na održivost i mogućnost daljnjeg korištenja projektnih rezultata te njihove moguće primjene u drugim sektorima.

Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost. Programom LIFE Europska unija želi doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava. Provedbom LIFE projekata doprinosi se održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti.