Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 17. lipnja 2021. godine sudjelovala je na radionici o podvodnoj buci i njenom utjecaju na morske biološke resurse. Radionica je bila organizirana u suradnji Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Cilj radionice bio je dati uvid u štetne utjecaje podvodne buke na morsku bioraznolikost te u aktivnosti mjerenja i istraživanja utjecaja podvodne buke na osjetljive vrste kao što su dobri dupin (Tursiops truncatus) i glavata želva (Caretta caretta).

Štetnost utjecaja podvodne buke na morski životinjski svijet i općenito na ekosustav Sjevernog Jadrana te izrada karata podvodne buke u Sjevernom Jadranu kako bi se osigurala učinkovita zaštita morske bioraznolikosti i razvila održiva upotreba morskih bogatstava, ekosustava i obalnih izvora predmet su razmatranja Interreg projekta SOUNDSCAPE. Podaci koji će biti dobiveni u sklopu provođenja projektnih aktivnosti koristit će se za izučavanje podvodne buke i njezinog utjecaja na životinjski svijet s ciljem razvijanja plana za održivo korištenje mora i prirodnih izvora.

Zagađenje mora ima više oblika i ne mora se nužno vidjeti kao što je to slučaj s izlijevanjem otrovnih tvari ili zagađenje krutim otpadom. Toplinsko zagađenje i zagađenje bukom također predstavljaju zagađenja u moru i mogu utjecati na prisutnu bioraznolikost. Sukladno Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (ODMS) definiran je deskriptor 11, odnosno unos energije (podvodna buka). Podvodna buka definirana je kao zvučna energija koja je antropogenog podrijetla, a može imati negativan utjecaj na morske ekosustave i morsku bioraznolikost. Iako je ljudskom uhu nečujno ispod morske površine, ti zvukovi zaslužuju biti izučavani zbog svojih negativnih posljedica koje mogu imati na morsku faunu jer morska voda omogućava brže širenje zvuka, do čak četiri puta brže nego u atmosferi.

Mnoge studije povezuju pretjeranu podvodnu buku s ugibanjem i nasukavanjem različitih morskih bića, osobito kitova. Glavni izvori ovakvih zagađenja prepoznati su u nautici, aktivnostima vezanima za istraživanje i vađenje nafte i plina iz podmorja, u korištenju aktivnih sonara od strane vojnih i trgovačkih plovila te profesionalnim ribolovnim aktivnostima. Potencijalni štetni učinci izlaganja podvodnoj buci kreću se od ozljeda, gubitka sluha, maskiranja zvukova i promjena ponašanja ozlijeđenih životinja.

Polazeći od činjenice da efikasna zaštita mora, osim o znanstvenoj podlozi ovisi i o potpori šire javnosti, projekt SOUNDSCAPE provodi i edukativne aktivnosti. U vidu javnih izlaganja i radionica šira javnosti i znanstveno-stručna zajednica upoznaje se s važnosti i načinima aktivnog sudjelovanja u njegovoj zaštiti, ali i načinima odgovornog ponašanja prema njemu. Javna ustanova sudjelovanjem na ovakvim edukativnim radionicama dobiva uvid u nova saznanja koja pomažu da učinkovitije štiti zaštićena morska područja i morska područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije.