Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u ulozi  savjetodavne institucije na tehničkim aspektima projekta na području Dubrovačko-neretvanske županije,  sudjelovala je se sastanku hrvatskih partnera projekta WATERCARE koji se održao 03. i 04. rujna 2020. godine u delti Neretve i Dubrovniku.

Pod stručnim vodstvom Javne ustanove u okviru terenskog obilaska, 03. rujna 2020. godine održano je predavanje na temu zaštićenih prirodnih vrijednosti delte rijeke Neretve. Partneri na projektu osim Posebnog ornitološkog rezervata Ušće Neretve obišli su i novoproglašeni Posebni ornitološki rezervat Kuti.

Cilj projekta WATERCARE (Water management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas), Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska, je poboljšanje kakvoće mora za kupanje smanjenjem mikrobiološkog onečišćenja korištenjem inovativnih alata u gospodarenju i obradi fekalnih otpadnih voda. Također, cilj je razviti sustav predviđanja i alarmiranja u slučaju onečišćenja mora za kupanje koji bi pomogao u odlučivanju o korištenju mora za kupanje.

U sklopu projekta, na ušću rijeke Neretve biti će postavljena specijalizirana oprema koja će mjeriti razinu onečišćenja mora za kupanje nakon obilnih kiša. Mikrobiološki i fizikalni parametri biti će uzorkovani pomoću automatskog uzorkivača, kao i uzimanjem uzoraka morske vode na određenim transektima kako bi se jasno dobili rezultati utjecaja potencijalnog onečišćenja vode iz rijeke na kvalitetu mora za kupanje te na biološku raznolikost na ušću Neretve.

Ukupna vrijednost projekta WATERCARE iznosi 2.833.019,40 eura, od kojih je udio Dubrovačko-neretvanske županije 278.000,00 eura, a predviđeno trajanje projekta je trideset mjeseci. Osim hrvatskih partnerskih institucija – Splitsko dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije, Sveučilišta u Splitu, Javne ustanove Metris iz Pule i Hrvatskih voda, talijanski partneri koji sudjeluju na projektu su  Nacionalni istraživački savjet – Institut za morske znanosti iz Ankone, tvrtka ASET SPA iz Fana, Regija Marche, Regija Abruzzo i Sveučilište Urbino Carlo Bo.