Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 15. travnja 2021. godine sudjelovala je na konzultacijskom webinaru posvećenom pripremi programa Interreg V-A Italija-Hrvatska za razdoblje 2021.-2027. godina. Cilj webinara bio je prikupiti ulazne podatke i savjete dionika koji provode projekte iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., a koji će se koristiti za oblikovanje novog Operativnog programa 21-27.

Predstavnici programa Interreg Italija-Hrvatska, odnosno članovi programske radne skupine koju čine talijanski i hrvatski članovi delegacije, predstavnici Managing Authorityja (MA) i Joint Secretariata (JS), kao i nekoliko vanjskih stručnjaka i članova EUSAIR-ove tematske upravljačke skupine predstavili su 4 makro-teme relevantne za nadolazeće programsko razdoblje, proaktivno angažirajući sudionike da daju svoje povratne informacije i prijedloge putem anketa uživo.

Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska financijski je instrument koji podupire suradnju između dviju zemalja država članica Europske unije – Italije i Hrvatske. S ukupnim proračunom od 236,8 milijuna eura, ovaj program omogućuje regionalnim i lokalnim dionicima razmjenu znanja i iskustava, razvoj i primjenu pilot-proizvoda i usluga, potporu investicijama stvaranjem novih poslovnih modela i testiranje izvedivosti novih politika, čiji je konačni cilj poboljšanje kvalitete života i uvjeta više od 12,4 milijuna građana koji žive na tom području.

Javna ustanova trenutno je partner na tri projekta sufinancirana kroz program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020, a to su ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity – ECOSS, Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region – CREW i Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross- Project  Adriatic Response – CHANGE WE CARE. Spomenuti projekti za cilj imaju uspostavu ekološkog promatračkog sustava u Jadranskom moru, koordinirang upravljanja močvarnim područjima i prekograničnog odgovora na klimatske izazove na obalnim i transnacionalnim promjenjivim područjima, a ciljna područja su područja ekološke mreže Natura 2000 HR4000015 Malostonski zaljev i HR5000031 Delta Neretve.

Programi suradnje kao što je Interreg V-A Italija-Hrvatska samo su jedan u nizu od alata koji doprinose održivosti korištenja različitih ekosustava kojima upravlja ova Javna ustanova, a njihovo provođenje doprinosi postizanju ciljeva okolišnih direktiva Europske unije (Direktiva o staništima, Direktiva o pticama, Direktiva o poplavama, Okvirna direktiva o vodama i sl.).