Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na drugom Festivalu promatranja ptica predavanjem o zaštićenim prirodnim vrijednostima doline rijeke Neretve 10. svibnja 2024. godine u Gradskom kulturnom središtu Metković.

Drugi Festival promatranja ptica održao se je od 10. do 12. svibnja 2024. godine u dolini Neretve okupivši oko 50 ornitologa i zaljubljenika u aktivnost promatranja ptica iz različitih zemalja (Azerbajdžan, Nizozemska, Francuska, Španjolska, Austrija,  Poljska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Organizatori ovogodišnjeg Festivala bili su Destinacijska menadžment kompanija Neretva Autentica (nekadašnja Turistička agencija Žabac) i Udruga Gregula, a nositelj projekta Turistička zajednica grada Metkovića. Partneri na projektu bili su Grad Metković, Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

Svrha Festivala promatranja ptica razvoj je aktivnosti promatranja ptica kao selektivnoga oblika turizma u dolini Neretve te pozicioniranje neretvanskoga područja, ali i cijele Dubrovačko-neretvanske županije na svjetskoj karti te turističke grane. Program festivala sastojao se od terenskoga rada, obilazaka lokaliteta u dolini Neretve i okolici te stručnih predavanja.

Zajednica promatrača ptica snažno se razvija i predstavlja jednu od najvećih skupina organiziranog civilnog društva u razvijenim zemljama zapada. Među najvećima su udruge u Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj, a slijede ih zemlje Skandinavije, Beneluksa te Sjeverna Amerika. Promatrači ptica obrazovani su gosti visoke platežne moći, fokusirani prvenstveno na očuvanje područja koje posjećuju. Prosječno se na destinaciji zadržavaju od 3 do 10 dana, a prosjek starosne dobi je između 45 i 60 godina.

Najveće bogatstvo i raznolikost faune delte Neretve odnosi se na ptice, gdje je ukupno zabilježeno preko 300 vrsta ptica. Osim za ptice gnjezdarice, stanarice i zimovalice, područje delte Neretve naročito je važno kao odmorište za ptice selice tijekom njihove seobe prema Africi.