Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije od 4. do 7. svibnja 2021. godine sudjelovala je na trećem Natura 2000 seminaru za mediteransku regiju, čiji su organizatori bili talijanska regija Calabria i Nacionalni park Sila iz Italije.

Na seminaru su gostovali predstavnici mediteranske biogeografske regije, predstavnici Europske komisije, Europskog centra za bioraznolikost, Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća (EISMEA) i  Europske agencije za okoliš (EEA). Sudionici seminara imali su priliku podijeliti zajednička iskustva, razgovarati o zajedničkim izazovima i izgraditi mediteranski putokaz za nadolazeće godine.

Kroz brojne radionice tijekom seminara bile su razrađene četiri glavne teme: definiranje i koordiniranje Natura 2000 agende za mediteransku regiju, definiranje ciljeva očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, problematika napuštanja zemljišta u mediteranskoj regiji te povećanje kapaciteta za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000. Uz razmjenu znanja i najboljih praksi, tijekom radionica identificirani su prioriteti u upravljanju područjima ekološke mreže, načini za  poboljšanje statusa zaštite ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže te su stvoreni temelji za uspješniji razvoj prekogranične suradnje među državama mediteranske biogeografske regije.

Mediteranska biogeografska regija proteže se uz obalu Sredozemnog mora i druga je po veličini biogeografska regija Europske unije (čini 20,6% Europske unije), a obuhvaća Hrvatsku, Cipar, Francusku, Grčku, Italiju, Maltu, Portugal i Španjolsku. S florom koja obuhvaća više od 25 000 vrsta, mediteranska regija prepoznata je kao jedno od svjetskih žarišta bioraznolikosti. Iako obuhvaća samo 2% svjetske površine, obuhvaća 20% bogatstva flore svjetske površine. Bogata bioraznolikost posljedica je geološke prošlosti jer je tijekom zadnjeg glacijalnog doba ovo područje bilo utočište za mnoge organizme i to zbog svoje složene orografije i geografskog položaja. Regija je oblikovana i ljudskom aktivnošću, što je rezultiralo brojnim poluprirodnim staništima od kojih mnoga imaju iznimnu bioraznolikost.

Natura 2000 seminar za mediteransku regiju važna je prekretnica u kontinuiranom procesu umrežavanja, razmjene informacija i izgradnje znanja, a Javna ustanova znanjem stečenim na seminaru pridonosi još učinkovitijem ostvarenju ključnih ciljeva očuvanja područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije.