U sklopu Zelene čistke – Let’s do it Croatia! Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije pridružila se udruzi Dart u jednodnevnoj akciji čišćenja otpada na otoku Šipanu, području ekološke HR4000028 Elafiti.

Cilj akcije, u kojoj su sudjelovali mladi i odrasli volonteri raspoređeni na različite lokacije (uvale, Šipansko polje), bio je ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada (u najvećoj mjeri plastiku i papir) kao i podizanje svijesti građana o važnosti brige pojedinca za okoliš i prirodu.

Zelena čistka dio je globalnog pokreta Let’s do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Akciju je organizirao Grad Dubrovnik već sedmu godinu zaredom.

Naime, 2008. godine ideja je krenula iz estonske građanske inicijative Teeme Ära! – Let’s do it! (Učinimo to!), koja je organizirala akciju s 50.000 volontera iz cijele zemlje, prilkom čega je u jednom danu prikupljeno 10.000 tona otpada. Spomenuti projekt okuplja 112 zemalja, a u njihovim dosadašnjim akcijama sudjelovalo je 14 milijuna volontera.