Izgradnja zajedničke budućnosti za cijeli život – Building a Shared Future for All Life ovogodišnji je moto proslave Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode koji se obilježio 20. svibnja 2022. godine u Parku Maksimir s bogatim sadržajem i mnoštvom izlagača, među kojima je bila i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Putem informativnog pulta Javne ustanove svi posjetitelji doznali su nešto više o djelokrugu rada Javne ustanove, zaštićenim područjima i europskoj ekološkoj mreži Natura 2000 te zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije izazivajući veliki interes kako kod djece tako i kod svih ostalih posjetitelja.

Predstavljeni su projekti sufinancirani na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i promotivni materijali nastali kao rezultat dugogodišnjeg djelovanja Javne ustanove u sektoru zaštite prirode. Priča iz tršćaka, Vodič kroz zaštićene dijelove prirode Dubrovačko-neretvanske županije, letci i brošure kao i ostali promotivni materijali projektnih aktivnosti, samo su dio velikog opusa djelatnosti Javne ustanove budući ista upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode, 71 područjem ekolološke mreže Natura 2000 kao i s preko dosad 600 otkrivenih speleoloških objekata. Prethodno navedena područja raspoređena su na teritoriju cijele Županije, odnosno uključuju njezin kopneni i morski dio od Prevlake do Neretve skupa s Elafitima, poluotokom Pelješcem i Korčulom, odnosno zauzimaju 57 % kopnene i 19,5 % vodene površine.

Osim promotivnog dijela, Javna ustanova održala je edukacije za djecu – Upoznajmo riječnu kornjaču i Zaštita i očuvanje plemenite periske, gdje su se djeca na interaktivan način upoznala s biologijom, zaštitom i očuvanjem ovih strogo zaštićenih vrsta.

Osim promotivnih štandova županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode, program je sadržavao i interakciju za posjetitelje, uz vodstvo čuvara prirode Javne ustanove Park Maksimir, u vidu bilježenja nalaza invazivnih stranih vrsta, a na Maloj pozornici bila je postavljena interaktivna izložba za posjetitelje Diverterra te igre za najmlađe. Posjetitelji su se također mogli uključiti u organizirane, stručno vođene obilaske kako bi upoznali vodozemce, gmazove, vretenca te ptice Parka Maksimir. Za najmlađe uzraste, organizirana je nagradna igra – U potrazi za bioraznolikosti. Dodatno, na aleji Parka Maksimir postavljena je izložba pobjedničkih fotografija fotonatjecanja.

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Također, ovaj nadnevak je i spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode, čiji je cilj očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Međunarodni dan bioraznolikost svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj uz bioraznolikost kao što je poljoprivreda, klimatske promjene, invazivne strane vrste ili šume.

Uz obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti, 22. svibnja Republika Hrvatska obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj, koji je donošenjem Zakona o zaštiti prirode 2003. godine proglasio Sabor Republike Hrvatske. Taj dan se svake godine obilježava raznim odgojnim, obrazovnim, rekreativnim, stručnim te drugim aktivnostima koje organiziraju nadležno ministarstvo, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima te mnoge udruge i drugi dionici.

Svjesna očuvanja izvornosti prirodnih dobara, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kroz svoje djelovanje i aktivnosti provodi strateške projekte usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti te bioraznolikosti Županije. Projektnim aktivnostima nastoji se naglasiti očuvanje izvornosti prirode, neometanih prirodnih procesa te doprinos zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

Ovim putem pozivamo javnost da svojim odgovornim ponašanjem i aktivnostima, kroz aktivan pristup, doprinesu očuvanju prirode jer je zadaća, ali i obaveza svakoga od nas, da svojim savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinese zaštiti prirode, očuvanju resursa i ublažavanju posljedica klimatskih promjena.