Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 22. travnja 2023. godine sudjelovala je u ekološkoj akciji Rezolucija Zemlja koju drugu godinu za redom na ušću rijeke Neretve, organizira Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

Ekološka akcija Večernjeg lista Rezolucija Zemlja pokrenuta prošle godine, već je u prvoj godini postala najveća ekološka akcija u povijesti Hrvatske. U akciji koja se ove godine održavala tijekom cijelog travnja sudjelovalo je oko 8.000 volontera diljem Hrvatske, a prikupljeno je 250 tona raznog otpada. Ova akcija pokrenuta je s ciljem podizanja svijesti o zaštiti i očuvanju okoliša kako bi potaknula svakog pojedinca na aktivan angažman i svjesno sudjelovanje u zaštiti okoliša, a provodi se povodom Dana planeta Zemlje.

Dan planeta Zemlje obilježava se svake godine dana 22. travnja diljem svijeta s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša i poticanja društva da preuzme odgovornost za  zaštitu prirode i održivi razvoj te motiviranja na veće zalaganje i promjene koje će doprinijeti boljitku čovječanstva. Tema ovogodišnjeg 53. svjetskog Dana planeta Zemlje glasi Investirajmo u našu planetu – Invest in our planet. Dan planeta Zemlje široko je prepoznat kao najveći svjetovni praznik na svijetu, a obilježava ga više od milijardu ljudi svake godine kao dan akcije za promjenu ljudskog ponašanja i stvaranje globalnih, nacionalnih i lokalnih promjena politike. Na svakome od nas je da obnovimo Zemlju ne samo zato što nam je stalo do očuvanja prirodnih vrijednosti, već zbog toga što u njoj i od nje živimo. Svima nam je potrebna zdrava Zemlja za podršku našim poslovima, sredstvima za život, zdravlju i opstanku.

Osim Udruge Sunce i Javne ustanove u akciji čišćenja na ušću Neretve sudjelovalo je oko 50 osoba među kojima je bilo čak 30-ero djece u dobi između 6 i 8 godina, većinom iz Omladinske škole NK Neretvanac iz Opuzena i Tinker labs-a Metković. Na potezu od 100 metara obale ušća Neretve uklonjeno  je oko 105 kilograma otpada. Oko 90% prikupljenog otpada otpadalo je na plastiku, a ostatak na tekstil, drvo, metal, staklo i papir.

Osim same akcije čišćenja, dio otpada se analizirao, brojao i vagao za potrebe monitoringa kojeg Udruga Sunce kontinuirano provodi na istim odabranim lokacijama po ranije utvrđenom Protokolu za praćenje morskog otpada s plaža.

Monitoring otpada je kontinuirano sakupljanje podataka o količini i vrsti otpada prikupljenog putem akcija čišćenja. Premda je problematika morskog otpada u hrvatskom dijelu Jadrana prisutna već dulje vrijeme, spoznaje o količini i vrsti otpada još su uvijek prilično nedovoljne. Praćenje vrsta otpada važno je za uspostavu funkcionalnih sustava upravljanja, kako otpadom tako i morskim okolišem, a ispunjavanjem Protokola dobiva se jedinstvena baza podataka koja služi znanstvenoj zajednici u kreiranju preporuka za donosioce odluka.