Na poziv Zoološkog vrta Grada Zagreba, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na proslavi 96. rođendana Zoološkog vrta 12. lipnja 2021 godine. Tema ovogodišnje proslave bila je Zaštita i istraživanje ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa. Zoološki vrt grada Zagreba osnovan je 1925. godine i nalazi se u preko 200 godina starom parku Maksimir. Prostire se na 7 hektara, od čega 5,5 čini kopneni dio. U njemu obitava preko 370 vrsta životinja i više od 8800 jedinki sa svih kontinenata.

Putem informativnog pulta Javne ustanove svi posjetitelji doznali su nešto više o djelokrugu rada Javne ustanove, zaštićenim područjima i europskoj ekološkoj mreži Natura 2000 te ostalim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije izazivajući veliki interes kako kod djece tako i kod svih ostalih posjetitelja. Predstavljeni su projekti sufinancirani na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i promotivni materijali nastali kao rezultat dugogodišnjeg djelovanja Javne ustanove u sektoru zaštite prirode. Priča iz tršćaka, vodič kroz zaštićene dijelove prirode Dubrovačko-neretvanske županije, letci, brošure, video snimke zaštićenih područjate samo su dio velikog opusa promotivnog dijela aktivnosti Javne ustanove budući ista upravlja s 34 zaštićena dijela prirode kao i s preko dosad 600 otkrivenih speleoloških objekata. Prethodno navedena područja raspoređena su na teritoriju cijele Županije, odnosno uključuju njezin kopneni i morski dio od Prevlake do Neretve skupa s Elafitima, poluotokom Pelješcem i Korčulom, odnosno zauzimaju 57 % kopnene i 19,5 % vodene površine.

Budući da je ovogodišnja tema proslave rođendana Zaštita i istraživanje ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa kao primjer aktivnosti očuvanja, izdvojena od ostalih vrsta, u edukativnom kutku Javne ustanove bila je izložena crveonuha kornjača (Trachemis scripta), invazivna vrsta koja svojom prisutnošću izaziva opasnost za sustav bioraznolikosti te izazvala veliku pozornost posjetitelja. Informiranjem o invazivnim vrstama, Javna ustanova educirala je posjetitelje o posljedicama koje izazivaju u lancu bioraznolikosti ali i šire te da je njihovo sudjelovanje, kao aktivnih promatrača u prirodi, prilikom uočavanja istih jako bitno dojavom putem mobilne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dojavom nalaza stranih vrsta svi skupa doprinosimo ranom otkrivanju i očuvanju prirode.

Dugogodišnja suradnja sa Zoološkim vrtom Grada Zagreba započela je suradnjom na projektu populacijskog istraživanja riječne kornjače (Mauremys rivulata) u području Dubrovačko-neretvanske županije. Naime, u Zoološkom vrtu provode se reproduktivna istraživanja gravidnih ženki, prikupljaju se podaci o inkubaciji te se prati rast i razvoj mladunaca do njihove prve godine života. Nakon toga mladunci se zajedno s odraslim ženkama vraćaju u prirodu, na isto mjesto odakle su privremeno prikupljeni.

Osim Javne ustanove, predstavljeni su i edukativni kutci ustanova i udruga s kojima Zoološki vrt grada Zagreba surađuje na projektima istraživanja i zaštite prirode. Među njima su Veterinarski i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Park prirode Lonjsko polje, Javna ustanova za zaštitu prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Međimurska priroda – javna ustanova za zaštitu prirode, Hrvatsko herpetološko društvo HYLA i Hrvatsko društvo za biološka istraživanja HDBI.