U sklopu ekološko-edukativnog projekta Gledam svoje Konavle, kojeg provodi Udruga Agroturizam Konavle, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, dobitnik je nagrade za Najbolje uređeni javni kutak Konavala.

Cilj navedenog projekta je podizanje svijesti lokalne zajednice o potrebi poboljšanja razine uređenja i sklada u ruralnom prostoru Konavala, edukacija lokalnog stanovništva za odgovornije ponašanje u gospodarenju otpadom, ali i pravilnijem te skladnije uređenijem privatnim i javnim površinama.

U sklopu projekta okupljen je stručni tim krajobraznih arhitekata i arhitekata, koji je analizirao je stanje prostora Konavala. Pri analizi stanja istaknuti su primjeri koje se smatraju vrijednima, budući pridonose ukupnoj slici krajobraza Konavala, ali i neprikladni primjeri zahvata u prostoru. Posebno je prepoznat problem nelegalnih odlagališta građevinskog materijala, još uvijek brojni deponiji otpada i brojne olupine te neprimjerena rješenja javnih površina za prikupljanje otpada, a koji narušavaju ukupnu sliku prostora.

Kao jedan od pozitivnih primjera prepoznata je edukacijska staza smještena u naselju Ljuta u obuhvatu značajnom krajobraza Konavoski dvori. Edukacijska staza uspostavljena je u sklopu projekta Priroda Dalmacije – Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji, kojem je nositelj bila Udruga Sunce, a Javna ustanova partner projekta. Edukacijska staza opremljena je infrastrukturnom opremom: klupe, stolice, interaktivne igre za djecu, te informativne ploče. Kako su se u uspostavi edukacijske staze koristili prirodni materijali, ista se jako dobro uklopila u postojeći prostor, što je stručni tim projekta prepoznao i nagradio.

Konavle predstavljaju vrlo vrijedan i u velikoj mjeri očuvan krajobrazni sklop prirodnih i kulturnih elemenata, koji su temelj prostornog identiteta i temelj razvoja ruralnog turizma. Neprimjereni elementi dovode do narušavanja prirodnih i kulturnih elemenata, stoga je jako važno na svim razinama promišljati kako usmjeravati prostorni razvoj s ciljem boljeg uklapanja u prostorne vrijednosti pojedinog područja.