Plan nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba,usluga i radova

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa prema članku 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76., 77 i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)_Marijana Miljas Đuračić

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76., 77. i 80.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)_ Dragana Volarević

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)_Stjepan Hrtica

Izjava o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)_ Marijana Ljutić

Izjava o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/60)_Ines Brkanac

Izajava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76., 77. i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)_Margarita Polzer

Izmjene i dopune za 2023. godinu – br. 2.

Izmjene i dopune za 2023 godinu – br. 1.

Plan javne nabave za 2023. godinu

Izmjene i dopune za 2022. godinu br 9.

Izmjene i dopune za 2022 godinu – br.8.

Izmjene i dopune za 2022. godinu – br.7.

Izmjene i dopune za 2022 godinu – br.6.

Izmjene i dopune za 2022. godinu – br. 5.

Izmjene i dopune za 2022. godinu – br.4.

Izmjene i dopune za 2022 godinu – br. 3.

Izmjene i dopune za 2022. godinu – br. 2.

Izmjene i dopune za 2022. godinu – br. 1.

Plan nabave Javne ustanove za 2022. godinu

Izmjene i dopune br.7.

Izmjene i dopune br. 6.

Izmjene i dopune br. 5.

Izmjene i dopune br. 4.

Izmjene i dopune br. 3

Izmjene i dopune br.2.

Izmjene i dopune plana nabave br.1.

Plan nabave za 2021 godinu.

Izmjene i dopune plana nabave br. 7.

Izmjene i dopune Plana nabave br. 6

Izmjene i dopune plana nabave br.5

Izmjene i dopune plana nabave br. 4.

Izmjene i dopune plana nabave br. 3.

Izmjene i dopune plana nabave 2020 br 2.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU, BR.1.

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR.7

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR.6

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR.5

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR.4.

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR. 3

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. BR. 2

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019. BR. 1

Plan nabave za 2019. godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE ZA 2018. BR. 2.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE ZA 2018.BR.1

PLAN NABAVE JAVNE USTANOVE ZA 2018. GODINU

Plan javne nabave 2017.

Plan nabave za 2016. godinu