Ušće Neretve

U sklopu izrade Prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve, održana je javna rasprava https://www.zastita-prirode-dnz.hr/obavijest-o-javnom-uvidu-i-izlaganju-prijedloga-plana-upravljanja-zasticenim-podrucjima-i-podrucjima-ekoloske-mreze-delta-neretve/.

Svi prijedlozi i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) dio su izvješća koje možete naći na sljedećoj poveznici:

Izvješće o javnoj raspravi za Prijedlog plan upravljanja Delta Neretve