Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa Studiom Landa d.o.o. izradila je idejno rješenje krajobraznog uređenja prostora oko Platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku, zaštićenog spomenika parkovne arhitekture sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18 i 14/19). U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17 i 39/19) temeljem kojih će se izraditi glavni projekt, a čiju realizaciju će financirati Grad Dubrovnik. Radovi su predviđeni za 2020. godinu. 

Primarni cilj projekta krajobraznog uređenja je poboljšanje stanišnih uvjeta za platanu kako bi se što duže očuvala vitalnost i zdravstveno stanje stabla te kako bi ono i dalje krasilo područje Brsalja. Budući da je postojeće stanje prostora oko platane nezadovoljavajuće uređenjem platoa osim što bi se omogućila bolja prezentacija platane, ujedno bi se formirao novi javni prostor za građane i posjetitelje grada Dubrovnika. Projekt oblikovanja platoa, uz zadržavanje postojećeg obuhvata, predviđa kreiranje nove oaze za odmor. Prema izrađenom idejnom rješenju formirat će se nova zelena oaza opremljena urbanom opremom s ciljem stvaranja ugodnog mjesta za odmor i boravak građana i posjetitelja grada Dubrovnika. Prostor će se hortikulturno oplemeniti biljnim vrstama poput judića, lovora i stinolistne mirte karakterističnih za dubrovačke povijesne vrtove. Prilikom oblikovanja platoa koristit će se prirodni materijali karakteristični za mediteransko podneblje.

Stablo azijske platane (Platanus orientalis L.) na području Brsalja posljednji je ostatak dendroflore izvornoga dubrovačkog povijesnog vrta podignutog i uređenog u 18. stoljeću. Starost joj se procjenjuje na oko 110 godina. Zahvaljujući svojim impozantnim dimenzijama najveće je drvo u gradskom središtu pa ima posebno prostorno i panoramsko značenje u krajobrazu Pila. Zaštićena je i površina oko stabla kako bi se osigurali povoljni uvjeti za njegov nesmetan rast i razvoj te kako bi se postigao vizualni doživljaj stabla u prostoru.