Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uklanjanje postojeće i izgradnju nove zgrade

te uređenje zgrade s pripadajućim okolišem za Uspostavu interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima

u sklopu projekta

Uspostava interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti

doline Neretve u Novim Selima

Dokumentacija o nabavi

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uklanjanje

Projektni zadatak

Troškovnik

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru