Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sadržaj izložbenog postava i opremanje
Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima

Obavijest o nadmetanju

Dokumentacija o nabavi Izložbeni postav i opremanje

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sadržaj

Projektni zadatak

Troškovnik