Projekt Centar Majkovi

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade

te uređenje pripadajućeg okoliša za Uspostavu centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i

barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi

Dokumentacija o nabavi

Projektni zadatak Majkovi

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije

Troškovnik

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru