Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na izobrazbi naziva “Effectiveness and durability of marine conservation projects” u Nacionalnom parku Brijuni od 18. do 22. listopada 2021. godine. Petodnevni trening je organizirala francuska konzultantska tvrtka BlueSeeds koja se bavi tematikom financijske održivosti zaštićenih morskih područja, u suradnji sa Zakladom za prirodu MAVA.

Očuvanje mora često se razmatra iz perspektive konzervacijske znanosti. No, ono podrazumijeva potpuno drugačiju okolinu, uključujući upravljanje, planiranje, pa i financiranje očuvanja. Cilj ove izobrazbe bio je pružiti sudionicima nekoliko praktičnih alata koji će im omogućiti bolje razumijevanje radne okoline primjenjenog očuvanja zaštićenih morskih područja, a sve u svrhu jačanja kapaciteta sudionika za upravljanje projektima za očuvanje mora.

Kroz interaktivne radionice proučavali su se različiti aspekti učinkovitosti upravljanja zaštićenim morskim područjima, od planiranja upravljanja do poslovnog planiranja, prikupljanja sredstava, mehanizama samofinanciranja, uključivanja dionika, inovacija i poduzetništva u zajednici.

U cijelom svijetu, pa tako i u Mediteranu, morska zaštićena područja prepoznata su kao oruđe za zaštitu, očuvanje i promoviranje biološke raznolikosti u morima i oceanima. Budući da je udio zaštićenih morskih površina u ukupnoj površini zaštićenih područja Dubrovačko-neretvanske županije veći od 50%, ova Javna ustanova prepoznaje važnost očuvanja istih te redovito radi na jačanju kapaciteta upravljanja zaštićenim morskim područjima, a sve u cilju  zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.