Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije obilježila je Dane otvorenih vrata EU Izložbom fotografija EU projekti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Dubrovniku i izdvojenom uredu u Opuzenu 30. lipnja 2023. godine. Cilj održavanja Otvorenih vrata EU projekata je najširoj javnosti predstaviti projekte koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.

Republika Hrvatska obilježava desetu godišnjicu ulaska u Europsku uniju. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao središnje tijelo državne uprave za provedbu EU fondova organizator je inicijative Otvorena vrata EU projekata.

Putem promotivnog materijala Javne ustanove posjetitelji su doznali nešto više o djelokrugu rada Javne ustanove, zaštićenim područjima i europskoj ekološkoj mreži Natura 2000 te zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije izazivajući veliki interes kako kod djece tako i kod svih ostalih posjetitelja.

Predstavljeni su projekti sufinancirani na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i promotivni materijali nastali kao rezultat dugogodišnjeg djelovanja Javne ustanove u sektoru zaštite prirode. Priča iz tršćaka, Vodič kroz zaštićene dijelove prirode Dubrovačko-neretvanske županije, letci i brošure kao i ostali promotivni materijali projektnih aktivnosti, samo su dio velikog opusa djelatnosti Javne ustanove budući ista upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode, 71 područjem ekolološke mreže Natura 2000. 1 Ramsar područjem Delta rijeke Neretve kao i s preko dosad 600 otkrivenih speleoloških objekata. Prethodno navedena područja raspoređena su na teritoriju cijele Županije, odnosno uključuju njezin kopneni i morski dio od Prevlake do Neretve skupa s Elafitima, poluotokom Pelješcem i Korčulom, odnosno zauzimaju 57 % kopnene i 19,5 % vodene površine.

Svjesna očuvanja izvornosti prirodnih dobara, Javna ustanova, kroz svoje djelovanje i aktivnosti provode strateške projekte usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti te bioraznolikosti Županije. Projektnim aktivnostima nastoji se naglasiti očuvanje izvornosti prirode, neometanih prirodnih procesa te doprinos zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

Ovim putem pozivamo javnost da svojim odgovornim ponašanjem i aktivnostima, kroz aktivan pristup, doprinesu očuvanju prirode i okoliša, budući da je zadaća ali i obaveza svakoga od nas, da svojim savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinesemo očuvanju resursa i ublažavanju posljedica klimatskih promjena.