S obzirom da je u delti rijeke Neretve utvrđeno prisustvo dviju stranih invazivnih biljnih vrsta, stručnih naziva Myriophyllum heterophyllum i Egeria densa, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Hrvatskim botaničkim društvom provodi istraživanje s ciljem utvrđivanja njihove rasprostranjenosti. Terenska istraživanja provedena su tijekom kolovoza 2018. godine, a obje su vrste utvrđene na različitim pozicijama u čitavoj delti Neretve. Sljedeći je važan korak definiranje odgovarajućih mjera temeljem kojih će se vršiti eradikacija, odnosno uklanjanje navedenih vrsta.

Invazivna strana vrsta je ona koja izvorno ne obitava na nekom području, a čijim slučajnim ili namjernim unošenjem i širenjem dolazi do ugrožavanja bioraznolikosti, a mogu imati i negativan utjecaj na zdravlje ljudi i/ili gospodarstvo. Danas se smatra da invazivne vrste predstavljaju jednu od najvećih prijetnji za bioraznolikost. Njihovo pravovremeno otkrivanje često može biti preduvjet za pravovremeno uklanjanje.